VERSENYSZABÁLYZAT 2024

 

A Miss Balaton 2024 Szépségverseny szervezője az Autodrom B. M. Park Kft. (székhely: Jászai Mari tér 6. adószám: 24209461-2-41).

 

CÉLKITŰZÉSEK

A Miss Balaton 2024 Szépségverseny célja, hogy bemutassa Magyarország legszebb hölgyeit, és kiválassza közülük, a királynőt, aki egy évig méltón képviselheti a Balatont közéleti eseményeken, egész évben népszerűsítve azt.

A nevezési díj 5,000 Ft.

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA

A Miss Balaton szépségversenyre minden olyan 17 és 29 év közötti (és a döntő napjáig a 17. életévét betöltő és a 29. életévét be nem töltő) hölgy jelentkezhet, aki megfelel az alábbi jelentkezési feltételeknek, online jelentkezésével kijelenti, hogy azok megfelelnek a valóságnak, és jelentkezésének elküldésével tudomásul veszi és vállalja a jelen szabályzatban foglaltakat.

 • A versenyre kizárólag magyar állampolgárságú hölgyek jelentkezhetnek, akik már elmúltak 17 évesek, de a verseny döntőjéig nem töltik be a 29. életévüket. A versenyre a korábbi győztesek nem jelentkezhetnek.
 • A 18. életévüket a döntő napjáig be nem töltő jelentkezőknek szülői hozzájárulás szükséges a versenyen való részvételhez, melyet a TOP 60 előválogatón (2024. június 3.) be kell mutatniuk.
 • A jelentkezés kizárólag online, a Szépségverseny honlapján (www.missbalaton.hu), az ott elhelyezett jelentkezési adatlap kitöltése és feltöltése által történik.
 • A jelentkezési adatlapon kizárólag valós adatok szerepelhetnek. Az adatlapot bármely változás esetén aktualizálni kell.
 • A sikeres jelentkezéshez az adatlaphoz három darab, jpg. kiterjesztésű fényképet is csatolnia kell magáról a jelentkezőnek: egy portréfotót, egy egész alakos ruhás és egy egész alakos bikinis képet. A retusált képekkel való jelentkezés érvénytelen. A jelentkező tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött adatlap és a fényképek a verseny weboldalára és Facebook és Instagram oldalára is kikerülnek olyan formában, ahogy azokat a versenyző a jelentkezésekor feltöltötte és azokat a Szervező a közönségszavazásokon a Facebook és Instagram oldalán felhasználhatja.
 • A jelentkező elfogadja, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt elvárásoknak, a szervező jogosult a versenyző regisztrációját előzetes értesítés nélkül törölni.
 • Az 5.000 forint összegű jelentkezési díjat a jelentkezéssel egyidőben, bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni a regisztrációs oldalon.
 • A jelentkező kijelenti, hogy büntetlen előéletű, hogy nem készült róla akt vagy pornográf fénykép vagy filmfelvétel, ilyen jellegű felvételek készítésére, közzétételére, felhasználására, vagy terjesztésére jogokat nem adott senkinek, illetve ilyen jellegű felvételek nem jelentek meg róla semmilyen kiadványban, internetes felületen vagy fórumon. A versenyző vállalja, hogy a döntő időpontját követő egy éven belül nem fog róla megjelenni semmilyen felületen a fenti kategóriákba sorolható fénykép vagy videó felvétel.
 • A jelentkező kijelenti, hogy nem áll alkohol és/vagy kábítószer függőség alatt.
 • A verseny tisztasága érdekében a versenyben nem vehetnek részt indulóként a verseny szervezésében résztvevő/közreműködő jogi személyek továbbá jogalanyisággal nem rendelkező szervezetek tagjai/alkalmazottai, valamint a verseny szervezésében résztvevő/közreműködő magánszemélyek, és hozzátartozóik.
 • A TOP 60 előválogató automatikus résztvevője minden olyan jelentkező, aki a korábbi Miss Balaton szépségveresenyek bármelyikén a TOP 24 versenyző közé került, regisztrálja magát és megfelel a 2024 évi Miss Balaton szépségverseny minden feltételének.
 • Amennyiben a verseny során a szervező tudomására jut, hogy a versenyző nem felel meg a versenyszabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a szervező azonnali hatállyal kizárhatja a versenyzőt.

 

A VERSENY MENETE

1. Online jelentkezési határidő

Időpont: 2024. április 4. – május 3.

A Miss Balaton Szépségversenyre, a verseny hivatalos honlapján (www.missbalaton.hu) szereplő online jelentkezési adatlap segítségével lehet jelentkezni. A jelentkezés akkor minősül érvényesnek, ha a jelentkezési határidő lejártáig (2024. május 3. 23:59) a hiánytalan jelentkezési lap, illetve a nevezési díj összege (2024. május 5-ig) is beérkezett a szervezőhöz. A hiányosan leadott, vagy határidőn túl érkezett jelentkezéseket a szervező nem dolgozza fel, ezekben az esetekben a már befizetett nevezési díjat a szervező visszautalja a jelentkezőnek. A szervező a Top 60-ba nem jutott versenyzőknek a nevezési díjat visszautalja.
Egy versenyző egy alkalommal jelentkezhet, a képek módosítására a jelentkezési időszak alatt nincs lehetőség, ezen szabály megszegése a versenyből történő kizárást eredményezi.

2. Top 60 továbbjutó kihirdetése

A jelentkezők közül 60 hölgyet egy szakmai zsűriválaszt ki. A Szervező a 60 továbbjutó versenyző személyét a jelentkezési határidőt követő 10 munkanapon belül elkezdi az online felületeken a kihirdetni. A Szervező fenntartja a jogot az időpontok módosítására. A továbbjutott 60 versenyző előválogatókra történő utazását maga köteles finanszírozni. A továbbjutott 60 versenyzővel a szervezők megállapodást kötnek, amely jelen Versenyszabályzat alapján készül. A továbbjutott 60 versenyző elfogadja, hogy 2024. augusztus 31-ig csak és kizárólag a szervező írásban megadott engedélye alapján jelentkezhet vagy vehet részt más szépségversenyen.

3. Top 60 továbbjutó előválogató

Időpont: 2024. június 3.
Helyszín: Balatonfüred

A szervező a 60 továbbjutó nevét feltölti a verseny weboldalára (www.missbalaton.hu), valamint Facebook oldalára. A 60 közül 24 hölgy egy szakmai zsűri személyes elbeszélgetése után leadott szavazatai, illetve a közönség („5. zsűritag”) a Miss Balaton közösségi oldalán leadott szavazatai alapján kerül kiválasztásra.

Az előválogatón a versenyzőnek saját maga által készített sminkben és frizurával kell megjelennie. A versenyző emellett magának biztosítja az előválogatóhoz szükséges kellékeket (bikini, magassarkú szandál).

A szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az előválogató eredményeként az 24 továbbjutó keretét nem tudja feltölteni, úgy pótselejtezőt tartson a versenyre jelentkezettek között.

4. Top 24 továbbjutó kihirdetése

A továbbjutó 24 versenyző az előválogatót követő 10 munkanapon belül, az online felületeken (weboldal, Facebook) kerül kihirdetésre.

5. Top 24 továbbjutó előválogatója

Időpont: 2024. július 4.
Helyszín: Balatonfüred

A továbbjutó 24 hölgy közül a szervező újabb castingon választja ki 12 továbbjutót. A versenyzők ezúttal is maguknak készítik a sminket és a frizurát, valamint biztosítják a megjelenésükhöz szükséges kellékeket (bikini és magassarkú szandál).

Az előválogatóról, filmfelvétel készül, amelyről a vágott anyag a verseny online felületein lesz megtekinthető, valamint a verseny gáláján is lejátsszák.

6. Top 12 továbbjutó kihirdetése

A továbbjutó 12 versenyző az előválogatót követő 10 munkanapon belül, az online felületeken (weboldal, Facebook) kerül kihirdetésre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a döntőbe nem jutott 24 versenyző közül feltöltse a döntőbe jutottak létszámát abban az esetben ha az első 12 továbbjutó közül valaki, vagy valakik visszalépnek vagy a szervező a Versenyszabályzat megsértése miatt valakit, vagy valakiket kizárnak.

7. Top 12 Fotótábora

Időpont: 2024. július 31. – augusztus 1.
Helyszín: Balatonfüred

A versenyzők hivatalos sajtófotóinak elkészítését a szervezők biztosítják. A fotózáson a 12 versenyző megjelenéséről sminkes, fodrász és stylist gondoskodik. A versennyel kapcsolatos további információk egyeztetésére és a fellépő ruhákkal kapcsolatos megbeszélésekre is ekkor kerül sor.

8. Felkészítő tábor

Időpont: 2024. augusztus 11-16.
Helyszín: Balatonfüred

A teljes körű, zavartalan felkészülés érdekében a felkészítő tábor zártkörű lesz. A versenyzők tudomásul veszik, hogy amennyiben a felkészítő táborban valamely versenyző, bármely okból nem vesz részt, távolmaradás a versenyből történő kiesést jelenti. Erre az esetre a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a kieső versenyző helyére szubjektív döntés alapján az előző körben kiesett jelentkezők közül válasszon új versenyzőt. A felkészítő tábor alatt és a versenyzők szállását és ellátását a szervező biztosítja, a táborba való eljutást és az onnan történő elutazást a versenyző saját költségén oldja meg.

9. Döntő

Időpont: 2024. augusztus 17.
Helyszín: Balatonfüred

A verseny döntője egy nagyszabású show műsor, ahol egy 5/7 főből álló szakmai és elismert személyiségekből álló zsűri szavazatai döntenek. A döntés ellen fellebbezésnek, óvásnak nincs helye. A három dobogós helyezett a későbbiekben részletezett díjazásban részesül.

A döntőt követően fogadáson minden döntős versenyző kötelező a szervezők által előírt ruházatban és időtartamig megjelenni.

A Szervezők fenntartják a jogot a helyszínek és időpontok megváltoztatására.

 

NYEREMÉNYEK

A 12 döntős versenyző mindegyike egy-egy iPhone telefont kap, mindemellett prioritást élveznek a szervező cég rendezvényeinek hostess munkáinál, így számos eseti díjazású munkalehetőséghez juthat.

A Miss Balaton 2024 Szépségverseny győztesének főnyereménye egy egyéves Red Lemon menedzsment szerződés.

A második és harmadik helyezett nyereménye egy-egy egyhetes 2 személyes külföldi utazás.

 

A VERSENYZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • A versenyző a versenyen való részvétel feltételeként elfogadja a versenyszervezők által összeállított programot, és vállalja, hogy a Miss Balaton Szépségversennyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű (válogatások, sajtótájékoztatók, fotózások, felkészítő tábor, döntő stb.) és egyéb promóciós rendezvényen (sajtószereplések, médiaesemények, rendezvények stb.) részt vesz. Minden alkalommal a legjobb formáját adva (ápoltan, csinosan, elkészített sminkben és frizurával), pontos időben jelenik meg, nem mulaszt és a legjobb tudása szerint, a verseny sikere érdekében cselekszik.
 • A versenyző vállalja, hogy jelentkezésével egyidejűleg követője lesz saját Facebook profiljával a verseny hivatalos Facebook oldalának (www.facebook.com/MissBalaton), annak érdekében, hogy minden esetben a lehető leggyorsabban értesülhessen a versennyel kapcsolatos információkról.
 • A Versenyző kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelentkezési adatlapja, fotói, illetve a verseny során készített versenyzőről készült fotó, grafika, hang – és videofelvételek, valamint ezek állóképei a weboldalon, illetve a verseny hivatalos Facebook oldalán nyilvánosságra kerüljenek.
 • Versenyző tudomásul veszi és vállalja, hogy a verseny kapcsán és arra vonatkozóan a szervező előzetes engedélye nélkül a versennyel kapcsolatban semmilyen interjút nem ad, sajtónyilatkozatot nem tesz, illetve a verseny tisztaságának megőrzése érdekében fényképet nem készíttet szervező előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül. E szabály megszegése a versenyző azonnali hatályú kizárását eredményezi.
 • A versenyző a verseny teljes ideje alatt betartja a szervező utasításait.
 • Versenyző vállalja, hogy a verseny színvonalához illően viselkedik, a versenyt szervezőre, támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem tesz, hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve nem alkalmaz, a verseny szervezőjének szabályzatait betartja.
 • A versenyt szervező bizottság a verseny döntésmechanizmusáról, a zsűriről, a szavazás módjáról részletes tájékoztatást ad a versenyzőnek. Versenyző kijelenti, hogy az eredményt, a szavazást, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja.
 • A versenyző a verseny ideje alatt a versenyt népszerűsítő reklám és egyéb marketing tevékenységre díjmentesen felkérhető, a versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb kiegészítőit a versennyel kapcsolatos eseményeken viseli.
 • A versenyző a verseny ideje alatt a szervezők előzetes jóváhagyása hiányában semmilyen formában nem végezhet reklámtevékenységet, nem vállalhat fellépéseket.
 • Versenyző tudomásul veszi, hogy a versennyel összefüggésben semmilyen társaságnak, személynek a szépségverseny logóját, megnevezését át nem adhatja felhasználásra a jogtulajdonosok engedélye és tudomása nélkül.
 • Amennyiben a versenyző bármilyen ok miatt nem tud részt venni a versenyen, úgy a helyét a következő fordulóban az a versenyző veszi át, aki az szavazatok alapján a következő továbbjutó lenne. Ebben az esetben a kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet.
 • A döntőbe jutott versenyzők vállalják, hogy a döntő időpontjától számított 1 (egy) év időtartamon belül összesen 4 alkalommal díjmentesen a szervező rendelkezésére állnak reklám, promóciós vagy egyéb megjelenésekre.
 • A verseny győztese vállalja, hogy a döntő napjától számított 1 (egy) éven keresztül nem vesz részt olyan reklám, PR vagy kommunikációs kampányban, amely a főszponzor vagy a szervező érdekeit sértik.
 • A verseny győztese vállalja, hogy a következő évi verseny elődöntőin és döntőjén, mint zsűritag térítésmentesen részt vesz, valamint aktív szerepet vállal a koronázási ceremóniában.
 • A verseny győztese vállalja, hogy a fődíjként felajánlott gépkocsin elhelyezett reklámokat nem távolítja el, amennyiben azok megsérültek haladéktalanul jelzi a szervezőnek és együttműködik a reklámok kijavításában. Elfogadja, hogy amennyiben ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szervező élhet a gépkocsi visszavételének jogával.
 • A Verseny győztese vállalja, hogy a döntő napján mért súlyát +- 3 kg eltéréssel tartja 1 (egy) éven keresztül.
 • A Verseny győztese tudomásul veszi, hogy a döntő napjától számított 3 éven keresztül nem jelentkezhet és indulhat más szépségversenyen.

 

SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK

A Miss Balaton 2024 Szépségverseny szervezői jogának tulajdonosa az Autodrom B. M. Park Kft. A szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a versennyel kapcsolatos bármilyen tartalom felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására is.  A versenyző az Autodrom B. M. Park Kft-re, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és korlátozásmentesen a verseny során a versenyzőről készült fotó, grafika, hang – és videofelvétel, valamint ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján az Autodrom B. M. Park Kft. különösen, de nem kizárólagosan:

 

 • a Művet korlátozásmentesen átdolgozhatja, többszörözheti és terjesztheti (bármilyen formában);
 • korlátozásmentesen jogosult a Művet sajátjaként védjegyeztetni, szabadalomként vagy bármely más lehetséges módon levédetni;
 • korlátozás nélkül jogosult a Műre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni;
 • korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen módon rögzíteni és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.);
 • egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben.
 • Az Autodrom B. M. Park Kft-t ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. Az Autiodrom B. M. Park Kft-t a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.
 • A döntőbe (Top 12) jutott versenyző a Művet ellenérték fejében saját maga a döntő napjától számított 1 (egy) évig csak a szervező kifejezett jóváhagyásával használhatja fel, ezen idő alatt a felhasználásra harmadik személynek engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában sem rendelkezhet.